VA-branschen samlas i Luleå för att diskutera framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället

Norrsken över Luleå. Foto: Luleå kommun.

Den 28–29 november bjuder Luleå tekniska universitet in till en konferens i Luleå om framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället. Alexandra Müller, biträdande universitetslektor vid LTU, hoppas och tror att konferensen ska ge inspiration och mod till att på allvar komma i gång med det förändringsarbete som VA-branschen behöver.

Kraven på samhällets vattensystem fortsätter att öka samtidigt som VA-branschen står inför nya utmaningar till följd av klimatförändringar, säkerhetshot och behovet av både förnyelse och underhåll. I syfte att skapa en plattform för att diskutera dessa utmaningar arrangerar Luleå tekniska universitet (LTU) en konferens den 28–29 november i Luleå.

Temat för konferensen handlar om framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället.

Alexandra Müller, LTU. Foto: Katarina Grankvist.

– Vi tror att detta ligger helt rätt i tiden med tanke på VA-branschens utmaningar och hoppas att vår konferens ska ge inspiration och mod till att på allvar komma i gång med det förändringsarbete som behövs, säger Alexandra Müller, universitetslektor vid LTU och ansvarig för den nya konferensen.

Föreläsare från norr till söder

I konferensprogrammet finns många intressanta inslag som på olika sätt lyfter utmaningar och lösningar för framtida vattensystem i samhället.

– Bland andra kommer Karin Fernström, VA SYD, som berättar om deras omorganisation med sikte på framtiden, Gustaf Josefsson Köhler, Sweco, som berättar om dagvatten som förutsättning för den gröna omställningen, samt Amanda Widén, NSVA, som vill förmå oss att tänka utanför boxen, eller utanför röret som hon säger, för att hitta lösningar på våra miljöproblem genom resursåtervinning ur avloppsvatten, berättar Alexandra Müller.

Under programpunkten Paradigmskiftet och vägen dit: Interaktiv framtidsspaning kommer konferensdeltagarna få följa på en spaning tillsammans med Nicholas Fernholm, expert inom förändringsledning och teknologisk innovation, där han beskriver hur digitalisering och AI förändrar vår nutid och framtid. Nicholas kommer att fokusera på hur det går att anpassa oss till denna digitala framtid och hur man åstadkommer robusta strategier för att möta morgondagens förändring.

– Därutöver kommer vi även att få perspektiv utifrån genom vår inspirationsföreläsare Thomas Öberg som författare, fotograf och radioreporter, men också en bekant röst i Sveriges Radio P1:s Naturmorgon. Han kommer berätta om sin syn på vattnets värld, tillägger Alexandra Müller.

Internationellt perspektiv

Under konferensen kommer deltagarna att även få ta del av en internationell VA-utblick. Alexandra Müller tror att finns det flera lärdomar som vi i Sverige kan dra från det internationella arbetet med VA-frågor.

– Vi kommer till exempel få höra om hur de i Kapstaden, Sydafrika, har börjat ställa om sin dagvattenhantering till följd av vattenbrist, något som definitivt skulle kunna ge inspiration till lösningar även i Sverige. Från Finland kommer deltagarna få ta del av lärdomar om hur man kan förbättra kapitalförvaltningen av ledningsnätet. Sist men inte minst så vill jag också lyfta en föreläsning om vattenkremering, ett miljövänligt alternativ till traditionell begravning eller kremering, som redan nu brett förekommer i USA och är på väg att introduceras i ett antal europeiska länder.


Läs mer om programmet och anmäl dig på Luleå tekniska universitets hemsida (öppnas i ny flik). Sista anmälningsdag är 27 oktober.