Spola gärna med regnvatten men ansök först

Region Gotland underlättar för kommuninvånare som vill spara dricksvatten. Man har både tagit fram information och en e-tjänst för kommunens VA-abonnenter om hur man ansöker om egen uppsamling av exempelvis regnvatten för att spola toaletter med.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.