SR:s Kaliber belyser skyfalls- och översvämningsproblematiken i Sverige

Har varningarna om skyfall och översvämningar i Sverige tagits på allvar? Det ämnet har nyligen diskuterats i Sveriges Radios program Kaliber. I avsnittet deltog bland annat Eva Eriksson, som ledde den statliga klimatanpassningsutredningen 2017.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.