Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner har ny gemensam policy för små avlopp

I ett gemensamt LOVA-projekt har Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner tagit fram policy och riktlinjer för små avlopp och de kommer även ta fram gemensamma rutiner för tillsyn av små avlopp. Syftet är att få en mer likartad bedömning vid tillsyn.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.