Välkommen vår första deltagare till VAK 2024 i Sundsvall!

VA-guiden har den roliga uppgiften att få presentera vår första bokade deltagare, Anna Bellner från Nordra till VAK 2024 i Sundsvall. Anna säkrade sin plats när hon tävlade i Helsingborg och vann VA-guidens quiz om konferensen.

VA-guiden hälsar Anna Bellner från Nodra hjärtligt välkommen som första bokade deltagare till VAK 2024! Biljetten vann hon när hon briljerade med sina VAK-kunskaper i VA-guidens tävlingsquiz om konferensen, en tävling som gick av stapeln under 2023-års konferens på plats i Helsingborg. Tävlingen gick ut på att svara på frågor om VAK samtidigt som man deltog i olika roliga aktiviteter i utställningen som minipingis, airhockey mini och kast med liten ärtpåse med mera.

Glad vinnare av VA-quizet

Vi på VA-guiden säger hej till den glada vinnaren Anna Bellner som får berätta vem hon är.

– Jag är 48 år, uppvuxen i Sundsvall men flyttade sedan till Luleå för att studera. Jag har därefter bott i Karlskrona, Kalmar och sedan åtta år tillbaka i Norrköping. Jag bor här tillsammans med min man och dotter i ett hus med utsikt över där Göta kanal möter Östersjön. I huset bor även en hund, en katt och en hamster.

Utredningsingenjör inom dagvatten på Nodra

Anna Bellner, utredningsingenjör på Nodra.

Anna Bellner är civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik och jobbar på Nodra (Norrköpings kommunala bolag inom VA m.m.) som utredningsingenjör inom dagvatten.

– Gruppen jag jobbar i heter Innovation och utveckling. Mina arbetsuppgifter består bland annat i att fungera som ett internt expertstöd inom dagvattenrening för utredare, byggprojektledare och driften, men jobbar även att leda projekt kring dagvattenrening utifrån avrinningsområden och utveckling av vårt arbete inom dagvatten. Det är mycket samarbete med övriga kommunen och jag är med i vår gemensamma vattengrupp. En del av mitt arbete är också att vara kontaktperson mot forskningsklustret Dag&Nät som vi är medlemmar i.

Både tur och erfarenhet

Du vann quizet, var dina VAK-kunskaper nybörjartur eller är du kanske en van VAK-besökare?

– ­Det var nog lite tur, särskilt på utslagsfrågan. Jag har lite vana också, har varit på VAK fyra gånger sedan 2016. Var även med som Nodras representant i planeringen av konferensen när den var i Norrköping 2017. Var dock med på min första VAK i Linköping någon gång kring 2001-2004 (minns inte exakt år), innan VA-guiden började arrangera dem.

Intressanta föredrag och mingel

På frågan vad Anna ser mest fram emot med konferensen i Sundvall och vilka frågor hon skulle vilja se mer av i programmet och på VAK-scenen 2024, har Anna en massa spännande input.

– Jag tycker det är roligt att jag vann biljett just när konferensen är i min gamla hemstad Sundsvall, som jag tyvärr inte har kvar någon släkt eller vänner i och därför inte besökt på flera år. Ska bli så roligt att få åka ”hem”. I övrigt ser jag fram emot intressanta föredrag och att mingla med andra.

Gärna programinnehåll med fokus på dagvatten, planering och goda exempel

– När det gäller programmet så är jag mest intresserad av dagvattenfrågor men eftersom jag nu jobbar även med vår vattentjänstplan och att vi tar fram en vattenplan så intresserar även frågor inom VA-planering mig. I programmet för nästa år skulle jag vilja se frågor kring hur olika kommuner följer upp de dagvattenanläggningar som byggs för rening för att se om de har önskad funktion, men även hur man tar hänsyn till möjligheter att provta dagvattnet i anläggningarna i utredning/projektering/byggnation av anläggningar. Bygger man för att kunna prova på lämpligt sätt – stickprov eller flödes-/volymstyrt?

– Hur jobbar man med kunskapsåterföring och uppföljning, att lära av det de gör och hur det som görs fungerar. Hur jobbar olika kommuner med underlag kring vilken typ av dagvattenanläggning som väljs i varje enskilt fall, använder de sig av någon form av beslutsträd, kostnad/nyttoanalys eller annat? Det är så många aspekter som kan spela in som inte direkt har med dagvattenhanteringen att göra, exempelvis att skapa mervärde, ha dagvatten som resurs, naturvärden, biodiversitet, estetiska krav, berika stadsmiljön.

– För att få mer acceptans för att ta yta i staden till dagvattenanläggningar skulle vi vilja kunna på ett tydligt sätt visa vilka ekosystemtjänster som dagvattenanläggningen bidrar till, är det någon kommun som jobbar systematiskt med det? Jag är även intresserad av hur andra jobbar med återvinning av dagvatten/cirkulära dagvattensystem. Hos oss är naturligt avrinnande ytvatten en stor fråga både i befintliga och nya områden, Nodra vill inte ha in det i sina system för att kunna rena bättre och få bättre kapacitet, men det är ofta svårt att hitta annat sätt att omhänderta det. Vi har tagit fram en överenskommelse mellan Nodra och samhällsbyggnadskontoret och jobbar nu med en rutin kring arbeta bort befintligt. Hur gör andra?

VA-guiden konstaterar att vår första deltagare till VAK i Sundsvall, Anna Bellner har en massa spännande frågor på sin agenda som utredningsingenjör inom dagvatten hos Nodra. Anna har gett oss en många bra idéer om frågor och ämnen att lyfta till 2024 års konferensprogram.

Vi hälsar stort grattis till Anna och säger återigen varmt välkommen till VAK 2024!

Deltagarbokningen öppnar 8 december

Den ordinarie deltagarbokningen öppnas den 8 december samtidigt som när konferensprogrammet släpps.