Fördelar och nackdelar med att använda munkbrunn i en dagvattendamm?

Thomas Larm, dagvatten- och recipientspecialist vid StormTac, besvarar en fråga om vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att använda en munkbrunn istället för en pumpbrunn vid utloppet i en dagvattendamm.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.