Gäller förbudet mot att släppa ut avloppsvatten fortfarande efter avstyckning av fastigheten?

Hund tittar på ko genom staket
Mathias Hultberg på VA-guiden svarar att förbudet oftast fortsätter att hålla juridiskt, även om avloppet ligger på en fastighet med ny fastighetsbeteckning. Han förklarar också under vilka omständigheter det är bättre att skriva ett nytt förbud, t ex om det är oklart vilken avloppsanläggning som avses i förbudet, eller om fastigheten bytt ägare.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.