Juristerna på Nordenswan Carlsson är nya experter på VA-guiden

VA-guidens populära tjänst Fråga experten fortsätter att växa med ännu fler experter. Vi är mycket glada att hälsa juristfirman Nordenswan Carlsson välkommen till VA-guidens expertpaneler med sin specialkompetens inom VA-juridik och miljöområdet.

Det är väldigt roligt att konstatera att VA-guidens uppskattade medlemstjänst ”Fråga experten” växer. Det är därför extra trevligt att hälsa juristfirman Nordenswan Carlsson välkommen till våra tre expertpaneler, små avlopp, dagvatten och VA-planering. Bakom juristfirman står grundarna och juristerna Gilbert Nordenswan och Annika Carlsson som båda två kommer att ingå i expertpanelerna och svara på våra medlemmars frågor.

Tillsammans över 18 års erfarenhet av VA-juridik

Det var under hösten 2022 som Gilbert Nordenswan och Annika Carlsson startade juristfirman Nordenswan Carlsson AB. Tillsammans har de över 18 års erfarenhet av VA-juridik. Firman har sitt säte i både Stockholm och Göteborg. Gilbert är baserad i Stockholm medan Annika arbetar från sin hemstad Göteborg. Här kommer en kort presentation av de två juristerna i Nordenswan Carlsson:

Gilbert Nordenswan, jurist Nordenswan Carlsson

Gilbert började sin juristkarriär efter examen i energibranschen med frågor kopplade till infrastruktur och samhällsutveckling, där han bland annat arbetade med miljörätt, tillstånd, avtal, anslutningsfrågor och avgifter. 2011 bytte Gilbert till VA-branschen och började på Svenskt Vatten. Som chefsjurist på branschorganisationen Svenskt Vatten har Gilbert arbetat med allt från EU-rätt, myndighetskontakter, expert i flera statliga utredningar, branschvägledning, utbildningar och rådgivning.

Efter elva år på Svenskt Vatten grundade Gilbert tillsammans med Annika juristfirman Nordenswan Carlsson. På Nordenswan Carlsson arbetar Gilbert med utbildningar, rättsutredningar, ombud i rättstvister och rådgivning. Framförallt arbetar han med kommuner och VA-organisationer med frågeställningar som regleras av miljöbalken, PBL och vattentjänstlagen.

Annica Carlsson, jurist Nordenswan Carlsson

Annika är också jurist inom VA-och miljöfrågor med bakgrund på advokatbyrå och även hon har arbetat som jurist på Svensk Vatten innan hon och Gilbert startade sin firma. Annika har gedigen kunskap inom VA-området och arbetar till vardags med diverse frågor om VA-lagstiftningen och frågor om säkerhet, avtal, exploatering och annan miljörätt och speciell fastighetsrätt.

Annika är bland annat medförfattare till Svenskt Vattens publikationer P118, Säkerhetshandbok och P119, VA-avtal. Annika är också en mycket uppskattad föreläsare, rådgivare och moderator inom det VA-juridiska området.

Vilka frågor kan man då ställa till våra nyaste experter?

Vi frågade våra nyaste jurister i Fråga experten om vilka frågor man kan ställa till dem och om det är någon fråga eller ämne som de brinner lite extra för.

– Vi brinner för VA-branschens utveckling och givna plats i samhällsplaneringen. Därför arbetar vi med det mesta som VA-huvudmän och kommuner stöter på i sitt arbete med att tillhandahålla allmänna vattentjänster. VA-huvudmän behöver ha koll på och arbeta med allt ifrån skydd av vattentäkter, tillstånd för uttag av vatten, vattenrening, säkra leveranser och mottagande av spillvatten. Därtill kommer frågor om hantering av dagvatten, avgiftsfrågor och utsläpp av renat avloppsvatten, m.m. Det händer för närvarande väldigt mycket med vattenfrågorna i samhället. Vi märker att dagvatten, finansiering och frågor om säkerhet är stora utmaningar för VA-organisationerna. Vi bistår våra kunder med hjälp i alla led i dessa frågor och kan hjälpa till att reda ut frågor om detta.

Mycket är på gång för juristfirman Nordenswan Carlsson under 2024.

– För närvarande är vi ombud i ett antal tvister för kommuners och VA-organisationers räkning. Vi stöttar även kommuner genom att skriva avtal och reda ut problem som uppstår i samspelet mellan kommun/VA-huvudman/fastighetsägare och gör utredningar och skriver PM. Under våren kommer vi att hålla flera olika utbildningar, både specialbeställningar på plats hos våra kunder men även öppna kurser med deltagare från hela Sverige.

Varmt välkommen och ställ gärna många frågor till våra nya experter

Vi hälsar återigen Annika Carlsson och Gilbert Nordenswan varmt välkomna till VA-guidens expertpaneler och hoppas att ni medlemmar tar tillfället i akt och ställer många frågor till VA-guidens nyaste tillskott i expertpanelerna.

Använd vårt frågeformulär: Ställ din fråga till expertpanelen 
(medlemskap/login i respektive ämnesområde på VA-guiden krävs)