Täckdikning som reningssteg för små avlopp

I slutet av 2023 uppkom en diskussion på Avloppslistan kring hur man ska bedöma en avloppsanläggning som bara består av en slamavskiljare och där avloppsvattnet sen leds till täckdikning. Bland svaren som kom in fanns flera bra argument till varför täckdikning eller åkerdränering inte bör betraktas som tillräcklig rening.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.