Får fastighetsägaren koppla bort sin granne från den gemensamma infiltrationen?

Tre fastigheter är anslutna till samma infiltrationsbädd, utan att ha något skrivet avtal. Kan två av grannarna koppla bort den tredje för att den inte betalar sin del av kostnaderna? Johanna Lindqvist från Lindahl advokater resonerar kring situationen och rekommenderar att tillsynsmyndigheten inte ska besvara frågor om grannarnas fastighets- och civilrättsliga rättigheter och skyldigheter.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.