Vetenskapsradion Klotet lyfter vinterns översvämningar i Skåne

I Vetenskapsradion Klotets senaste avsnitt diskuteras hur beredskapen för översvämningar egentligen ser ut i Sveriges sydligaste landskap. Medverkande är bland annat Sofie Storbjörk, forskare i klimatanpassning vid Linköpings universitet och Mikael Wallberg, exploateringschef på Eslövs kommun. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.