Har VA-huvudmannen något ansvar för tillfälligt uppträngande grundvatten inom en ny detaljplan?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vem som bär ansvar för eventuella problem med uppträngande grundvatten i en ny detaljplan. Kan det uppträngande grundvattnet klassas som dagvatten och därmed bli VA-huvudmannens ansvar om planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.