Hur bör vi motivera krav på snålspolande toalett?

Gul tank som ska placeras under mark
Frågan gäller hur krav på vattensnål teknik till sluten tank ska motiveras, och om det går bra att skriva villkor på t ex max antal tömningar. Advokat Johanna Lindqvist svarar att kommunen kan hänvisa till hushållningsprincipen. Ett annat bra skäl att ange är om det råder vattenbrist i kommunen. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.