Hur gör vi för att upphäva villkoret?

liten grön planta med jord växer ur en uppslagen bok
Både verksamhetsutövaren och kommunen vill ta bort villkoret om UV-rening i avloppstillståndet. Miljöjurist Jonas Christensen förklarar att rätt lagrum att använda här är miljöbalkens 24 kap. 13 §. Om det inte är tillståndsmeningen som ska ändras, utan endast ett villkor, så står tillståndet fast även efter villkorsändringen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Den tekniska lösningen är ju ofta en del av beslutsmeningen, eftersom det ska framgå av beslutsmeningen exakt vad vi beviljar tillstånd för. Vilket lagstöd och tillvägagångssätt är rätt för att ändra/upphäva en sådan del av ett beslut, dvs när det inte är ett villkor?