Mikael Pell

Mikael Pell, SLU
Mikael Pell
Professor i miljömikrobiologi
SLU, Institutionen för molekylära vetenskaper
 

Mikael Pells kompetensområde innefattar mikrobernas funktion inom avloppsvattenrening och smittskydd, samt rening av avloppsvatten med nya filtermaterial. Andra områden Mikael kan är återföring av växtnäring och emission av växthusgaser från avloppsslam, biogasprocessen och kompostering.

Mikael är professor i mikrobiologi och arbetar som forskare, lärare och studierektor på SLU i Uppsala. Han undervisar i grundläggande mikrobiologi och tillämpad mikrobiologi inom mark och vatten, sedan början av 1990-talet.

– Man kan säga att mitt område handlar om hur marken och dess mikrober mår, säger Mikael Pell.

Parallellt med mikrobiologin forskar han om markfrågor och småskalig VA-teknik, speciellt kring filtermaterial, t ex biokol. Han har även ägnat många år åt frågor kring återföring av växtnäringsämnen samt emission av växthusgaser från avloppsslam, biogasprocessen och kompostering.

Mikaels forskarbana började med ett doktorandprojekt och han disputerade år 1991 med en avhandling om biohudens funktion i markbäddar och infiltrationsbäddar. Således är Mikael väl grundad sedan länge inom ämnet enskilda avlopp. På senare år har han deltagit i ett arbete med att ta fram en standard för test av smittskydd i avloppsprodukter.

Se film där Mikael Pell förklarar mikrobiologin i markbaserade anläggningar