Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Vattenskyddsområde handbok, 2010

Denna handbok är en reviderad version av handboken 2003:6 med allmänna råd för vattenskyddsområde (NFS 2003:16). Den är främst avsedd som vägledning för länsstyrelser...

Dricksvattenutredningen, delbetänkande SOU 2015:51

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning Utredningen redovisar med stöd av en rad experter och myndigheter aktuella scenarier för den framtida klimatutvecklingen och hur det kan påverka dricksvattnet,...

Bedömning av dricksvattenrisker vid förändrat klimat, FOI 2012

Vägledningen ska ge en förklaring till vad som kan hända med dricksvattenkvalitén i ett varmare och våtare klimat samt presenterar olika åtgärder som kan...

Samhällsekonomisk värdering av rent vatten, SVU

Rapport med fallstudier av Vombsjön och Mälaren, 2014 Sammandrag av rapporten Rapporten beskriver en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten. Modellen visar...

Dricksvatten vägledning, SLV 2014

Vägledning dricksvatten 2014 Fastställd 2014-12-19  och ersätter 2006 års Vägledning Dricksvatten Ur inledningen Avsikten med vägledningen är att beskriva innehållet i föreskrifterna samt ge exempel som anknyter...

Utvärdering av AR 2003 vattenskyddsområden, HAV 2014:25

En utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden inte har upphävts utan fortfarande utgör en del av det...

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten, HaV 2014:15

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskapsläget när det gäller förekomst av kemiska bekämpningsmedel i svenskt grundvatten. Underlaget utgörs av tillgängliga data från...

Vattenskydd – inventering av vägledningar, SVU 2014

Ladda ner Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer Sammanfattning Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av...

GIS analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU 2013-16

Ladda ner Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU-rapport 2013-16 Ur sammanfattningen Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia...

Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser, SGU, 2009

Titel: Vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning Författare: Lena Blad, Lena Maxe och Josef Källgården, Sveriges Geotekniska Undersökning SGU-rapport 2009:24 Förord ”Vatten är ingen vara vilken...

Senaste artiklarna