Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Utvärdering av AR 2003 vattenskyddsområden, HAV 2014:25

En utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden inte har upphävts utan fortfarande utgör en del av det...

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten, HaV 2014:15

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskapsläget när det gäller förekomst av kemiska bekämpningsmedel i svenskt grundvatten. Underlaget utgörs av tillgängliga data från...

Vattenskydd – inventering av vägledningar, SVU 2014

Ladda ner Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer Sammanfattning Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av...

GIS analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU 2013-16

Ladda ner Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter, SVU-rapport 2013-16 Ur sammanfattningen Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia...

Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser, SGU, 2009

Titel: Vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning Författare: Lena Blad, Lena Maxe och Josef Källgården, Sveriges Geotekniska Undersökning SGU-rapport 2009:24 Förord ”Vatten är ingen vara vilken...

Lst VG, Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll, 2006

Maria Wikström, 2009, Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2006:99 Sammanfattning Vattenförsörjningsplaner definieras i miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I Levande sjöar och...

Föreläggande om verksamhetsområde i Vansbro, 2009

Mål nr Va 13/08 (VA-nämnden) BVa 24. Beslut 2009-04-17 Mål nr M 4062-09 (MÖD), Dom 2009-12-30 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter...

Manual för kommunal va-planering, Lst Sthlm 2009

En uppdaterad manual kom ut januari 2014 som ersätter denna manual från 2009. Manual med tips och checklistor. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:07. Sammanfattning En...

Sigtuna kommun, skydd av vattentäkter

Skydd av vattentäkter Denna rapport sammanfattar det arbete som miljö- och hälsoskyddskontoret utfört för att skydda vattentäkter i Sigtuna kommun under år 2014. Arbetet med...

Olofströms kommun, Vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning vattenförsörjningsplan En vattenförsörjningsplan är ett medel för att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Avsikten är att den kommunala vattenförsörjningsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag i förbindelse...

Senaste artiklarna