Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

Olofströms kommun, Vattenförsörjningsplan 2012

Sammanfattning vattenförsörjningsplan En vattenförsörjningsplan är ett medel för att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Avsikten är att den kommunala vattenförsörjningsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag i förbindelse...

Borås kommuns Vattenresursprogram, 2010

Vattenresursprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige 2010. Programmet sammanställer kunskap om vattenresurserna idag (grundvatten, våtmarker och ytvatten) samt önskad framtidsbild. Programmet innehåller en åtgärdslista över vad...

Eskilstuna kommun, Vattenplan 2015

Ur Vattenplan 2015-2021 Kommunen har ett övergripande mål för vattenarbetet och 12 delmål. Det övergripande målet för vattenarbetet är; I Eskilstuna ska det i alla ytvatten,...

Senaste artiklarna