Hur sparar man dricksvatten med hjälp av kommunikation och digitala vattenmätare?

Helfrid Schulte-Herbrüggen miljökonsult på Ecoloop och Carina Axelsson, VA-chef i Tingsryds kommun kommer att berätta hur man kan spara dricksvatten genom kommunikation och digitala vattenmätare på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2023.

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg kommer vi den 15 mars att få höra Carina Axelsson, VA-chef från Tingsryds kommun och Helfrid Schulte-Herbrüggen, miljökonsult från Ecoloop berätta mer om ett spännande SVU-projekt som båda deltar i.

Projektet syftar till att ta tillvara på de digitala möjligheterna för att få till beteendeförändringar och på så sätt spara dricksvatten. Med hjälp av olika kommunikationsinsatser och digitala vattenmätare har Tingsryds kommun deltagit.

– På VAK kommer vi prata både om svårigheter och möjligheter med kommunikation med abonnenter och fjärravlästa vattenmätare, berättar Carina Axelsson VA-chef i Tingsryds kommun.

Just att dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter kring arbetssätt från verksamheterna brukar vara mycket uppskattade föreläsningar på VAK kan VA-guiden konstatera.

Kommuner, VA-bolag och beteendeforskare finns med i projektet

I SVU-projektet deltar bland annat beteendeforskare från KTH, Tingsryds kommun, Värmdö kommun, Håbo kommun, Kalmar Vatten med projektsamordning av Ecoloop genom Helfrid Schulte-Herbrüggen. Flera andra kommuner och VA-bolag finns också med i referensgruppen. Carina Axelsson berättar om varför just Tingsryds kommun deltar i projektet.

– Som liten kommun är projekt som detta ett bra sätt att få tillgång till andras kompetens, stöd i arbetet och analys. Och att nätverka såklart!

Förväntningar på årets konferens

Carina Axelsson som tidigare varit deltagare på VAK svarar på frågan om vilka förväntningar hon har på årets konferens.

– Att möta härliga deltagare och föreläsare, som alltid, på en välorganiserad konferens. Tycker också att Helsingborg är en vacker stad med en trevlig granne, Helsingör och Helsingörs engelska namn är vackert: Elsinore. 😊

Föreläsningen kommer att hållas den 15 mars

Föreläsningen Kommunikation och digitala vattenmätare – ett sätt att spara dricksvatten? som Carina Axelsson ska hålla tillsammans med Helfrid Schulte-Herbrüggen hittar du i programmet under den 15 mars efter lunch, se mer detaljer i konferensprogrammet.

Läs mer om Vatten Avlopp Kretslopp på konferensens hemsida