Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Hur kan vi förmedla att ett villkor i ett avloppstillstånd är inaktuellt och inte...

Fråga: Vi har en fråga om tillståndsbeslut för enskilda avlopp. Vi har ett villkor i tillståndet som vi anser är inaktuellt i dagsläget. Det...

Otydligt formulerat tillstånd för anläggning vid Natura 2000-område – hur göra?

Fråga: En fråga angående formulering i ett gammalt beslut för tillstånd för enskild avloppsanläggning med vattentoalett. Det är ett beslut från 1996 där ingen situationsplan...

Eget omhändertagande av slam – riskerar kommunen att ändå behöva hämta slammet?

Fråga: Vi har en liten fundering här i vår kommun och vi tänker att fler kommuner borde kunna hamna i liknande situationer. Vi ser en...

Eget omhändertagande av slam – fördjupat svar

Fråga: Miljöenheten ställde en fråga till er på VA-guiden och vår fråga besvarades av Jonas Christensen, se det första svaret här. Vi anser dock...
kran med vattendroppe

Behöver vi utreda vattentillgång och -kvalitet vid avloppsprövningen?

Fråga: Vi behöver lite råd kring hur vi ska hantera dricksvattenfrågan i samband med prövning av en enskild avloppsanläggning. Frågan har uppstått efter att vi...

Kan vi avslå en avloppsansökan för att vattenförsörjningen inte kan lösas på ett hållbart...

Fråga: Vi behöver lite råd kring hur vi ska hantera dricksvattenfrågan i samband med prövning av en enskild avloppsanläggning. Frågan har uppstått efter att vi...

Juridiska va-frågor i detaljplaner – avtal och ansvarsfrågor

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut flera intressanta va-frågor kopplat till detaljplaner vad gäller avtals- och ansvarsfrågor. Fråga: Om kommunen i en detaljplan väljer att...

Hur dimensionera bädden när ett förstärkningslager läggs på? Och hur lång uppehållstid behövs?

Fråga: Frågan gäller uppehållstid och dimensionering av infiltration/markbädd när ett förstärkningslager läggs på. Exempel: Ett standardhushåll (5 pe) med WC+BDT (200 l/pe/dygn) ska anlägga en...

Skötselkrav – är det bäst att ställa dem i tillståndet eller i ett föreläggande?

Fråga: När vi beviljar tillstånd till en ansökan om enskilt avlopp förelägger vi i efterhand om krav på skötsel. Detta gäller alla avloppslösningar utom...

Slaktlada med mycket låg belastning – kan den ändå orsaka olägenhet?

Fråga: År 2017 fick vi ett expertsvar på "Långt ärende om avlopp från slaktlada".  Efter det har vi kollat grundvattennivån i den otäta gamla...

Senaste artiklarna