Start Taggar Handläggarstöd

Tagg: Handläggarstöd

Tillsyn av tekniskt avancerade avloppsanordningar, MÖTA

Tillsyn av tekniskt avancerade avloppsanordningar Sammanfattning av tillsynsprojekt Rapporten som är på två sidor ger en sammanfattning av det tillsynsprojekt som Möta - Miljösamverkan Östergötland...

Toalettavfall från fritidsbåtar, Transportstyrelsen

Toalettavfall från fritidsbåtar Författare: Lina Petersson Sidor: 139 sidor Transportstyrelsen har lämnat över sin rapport om förutsättningar för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall som myndigheten gjort...

Lagar och regler – informationsmaterial för nämndledamöter

Jonas Christensen har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland sammanfattat regelverket kring enskilda avlopp i en broschyr som riktar sig till nämndledamöter i miljönämnder...

Små avlopp ska vara enkla, broschyr JTI

Folder från JTI som vänder sig till miljökontor, entreprenörer och fastighetsägare. Här beskrivs reningsteknik för små avlopp och teknik som kan användas för att...

Spåra direktutsläpp med färgning

Mattias Andersson i Växjö delar med sig av sina erfarenheter av spårning av avloppsvatten med färg: – Kanske intressant för någon annan kommun också som...

Senaste artiklarna