Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Vattenmättad, dämd infiltration

Vid avloppsinventering upptäcker vi ibland att det står vatten i fördelningsbrunn och i infiltrationens luftningsrör. Hur påverkar detta reningen av fosfor? Enligt gamla allmänna...

Luktolägenhet från markbädd

Vilken erfarenhet har ni angående skyddsavstånd för luktolägenhet från en markbädd? En enskild avloppsanläggning kan ge ifrån sig en viss lukt, särskilt alldeles invid slamavskiljaren....

Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I...

Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på...

Fosforavskiljning i infiltrationsbäddar, JTI

Infiltrationsanläggningar, som fortfarande är vanliga på svenska landsbygden, är sämre på att avskilja fosfor från avloppsvatten än man tidigare har trott, visar en studie...

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Naturbaserad rening i Norge

VA-forsk-rapporten "Naturbasert rensing av avløpsvann – en kunnskapssammenstilling med hovedvekt på norske erfaringer" sammanfattar norska och några internationella resultat. Rapporten tar upp system för infiltration...

Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

I VA-forsk-rapporten 2005-16 beskrivs funktionen hos öppna filterbäddar (öppen infiltration och öppen markbädd), med särskild fokus på problemområden som igensättning och bristfällig rening. Driftresultat...

Reduktion av fosfor och kväve i slamavskiljare

I Scope Newsletter Nr 63, januari 2006, finns en genomgång av vetenskapliga artiklar som handlar om s.k. septic tanks och vad som händer med...

Senaste artiklarna