Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på...

Fosforavskiljning i infiltrationsbäddar, JTI

Infiltrationsanläggningar, som fortfarande är vanliga på svenska landsbygden, är sämre på att avskilja fosfor från avloppsvatten än man tidigare har trott, visar en studie...

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Naturbaserad rening i Norge

VA-forsk-rapporten "Naturbasert rensing av avløpsvann – en kunnskapssammenstilling med hovedvekt på norske erfaringer" sammanfattar norska och några internationella resultat. Rapporten tar upp system för infiltration...

Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

I VA-forsk-rapporten 2005-16 beskrivs funktionen hos öppna filterbäddar (öppen infiltration och öppen markbädd), med särskild fokus på problemområden som igensättning och bristfällig rening. Driftresultat...

Reduktion av fosfor och kväve i slamavskiljare

I Scope Newsletter Nr 63, januari 2006, finns en genomgång av vetenskapliga artiklar som handlar om s.k. septic tanks och vad som händer med...

Senaste artiklarna