Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Spolning med havsvatten

Frågan besvaras både av Bo Olofsson och Jakob Ottoson. Vi har ett ärende där sökande pga brist på sött grundvatten vill använda havsvatten (Östersjön) för...

Ökad fosforreduktion med ökat skyddsavstånd?

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Skåne har i förslaget sagt att avståndet till högsta grundvattenyta ska...

Utvärdering av Indrän i ny rapport

Har fått del av Peter Nilssons från Va-teknik & Vattenvård i Brösarp sammanfattning av sin färska rapport där han undersökt tre typer av horisontella...

Kan man döma ut gamla markbäddar?

Kan vi som tillsynsmyndighet döma ut markbäddar/infiltrationer utifrån att de är gamla (över 20 år) och därför anses ha förlorat sin fosforbindande förmåga?...

Smittskydd i markbädd

Vi har ett avloppsärende hos en läkare som idag leder sitt avloppsvatten till en våtmark direkt efter slamavskiljning. Han anser att våtmarken är tillräcklig...

Dimensionering av markbädd/infiltration

Jag håller på att handlägga en C-anläggning för avlopp. Problemställningen är komplicerad, så jag har kortat ner den. Anläggningen hör till ett slakteri där...

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Vattenmättad, dämd infiltration

Vid avloppsinventering upptäcker vi ibland att det står vatten i fördelningsbrunn och i infiltrationens luftningsrör. Hur påverkar detta reningen av fosfor? Enligt gamla allmänna...

Luktolägenhet från markbädd

Vilken erfarenhet har ni angående skyddsavstånd för luktolägenhet från en markbädd? En enskild avloppsanläggning kan ge ifrån sig en viss lukt, särskilt alldeles invid slamavskiljaren....

Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I...

Senaste artiklarna