Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Kan man döma ut gamla markbäddar?

Kan vi som tillsynsmyndighet döma ut markbäddar/infiltrationer utifrån att de är gamla (över 20 år) och därför anses ha förlorat sin fosforbindande förmåga?...

Smittskydd i markbädd

Vi har ett avloppsärende hos en läkare som idag leder sitt avloppsvatten till en våtmark direkt efter slamavskiljning. Han anser att våtmarken är tillräcklig...

Dimensionering av markbädd/infiltration

Jag håller på att handlägga en C-anläggning för avlopp. Problemställningen är komplicerad, så jag har kortat ner den. Anläggningen hör till ett slakteri där...

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Vattenmättad, dämd infiltration

Vid avloppsinventering upptäcker vi ibland att det står vatten i fördelningsbrunn och i infiltrationens luftningsrör. Hur påverkar detta reningen av fosfor? Enligt gamla allmänna...

Luktolägenhet från markbädd

Vilken erfarenhet har ni angående skyddsavstånd för luktolägenhet från en markbädd? En enskild avloppsanläggning kan ge ifrån sig en viss lukt, särskilt alldeles invid slamavskiljaren....

Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I...

Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på...

Fosforavskiljning i infiltrationsbäddar, JTI

Infiltrationsanläggningar, som fortfarande är vanliga på svenska landsbygden, är sämre på att avskilja fosfor från avloppsvatten än man tidigare har trott, visar en studie...

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Senaste artiklarna