Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Nordiska ministerrådet och SNV 1985 Infiltration av avloppsvatten

Infiltration av avloppsvatten – Förutsättningar, funktion, miljökonsekvenser... en nordisk samrapport Naturvårdsverket informerar. Nordisk samproduktion – Naturvårdsverket Nordiska ministerrådet, 1985 Sidor: 152 Rapporten tar upp följande områden: Kapitel 1: Infiltrerbarhet...

Förutsättningarna för minskade utsläpp från små avlopp, NV 2009

Återrapportering av mål 4 i regleringsbrevet för år 2008 Förutsättningarna för tillsynsmyndigheter och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp ska förbättras genom att...

Samla avlopp – exempelsamling och planeringsverktyg, MSV 2009

Samla avlopp - En exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA Miljösamverkan Sverige 2009 23 sidor Huvudmän: Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen

Reningsverkens förmåga att ta hand om läkemedel

Läkemedelsrester passerar till stor del avloppsreningsverk utan att brytas ner. Än har dock ingen effekt som har direkt koppling till utsläpp från avloppsreningsverk kunnat...

Ökad fosforreduktion med ökat skyddsavstånd?

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Skåne har i förslaget sagt att avståndet till högsta grundvattenyta ska...

Utvärdering av Indrän i ny rapport

Har fått del av Peter Nilssons från Va-teknik & Vattenvård i Brösarp sammanfattning av sin färska rapport där han undersökt tre typer av horisontella...

Skyddade områden enligt 7 kap 27§ MB – skyddsnivåer

I de allmänna råden anges att hög skyddsnivå bör tillämpas för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB. Det har nu kommit en...

Senaste artiklarna