Ny dagvattenperson på Naturvårdsverket

    Naturvårdsverket har anställt Pontus Cronholm som i första hand kommer jobba med reningsverk och slamhantering. Eftersom dagvatten ligger inom Naturvårdsverkets ansvarsområde kommer han också jobba med dessa frågor. Det närmaste halvåret kommer han huvudsakligen arbeta med nya föreskrifter för reningsverk. Pontus jobbade tidigare på Uppsala Vatten med bland annat dagvattenfrågor.