Lämna synpunkter på miljöbalken till NV senast 31/3

  Naturvårdsverket (NV) har startat ett projekt om miljöbalken. Det ska leda till en förbättrad användning av miljöbalken, som i sin tur ska leda till att möjligheterna att nå miljömålen ökar. Åtta personer kommer att jobba halvtid med projektet de kommande två åren.

  Fram till sista mars kan alla välkomna att lämna synpunkter till Naturvårdsverket. Ta chansen!

  Det finns ett formulär att fylla i, se länk längst ner här på sidan. På Naturvårdsverkets hemsida står följande:

  (jag citerar) Du kan lämna inspel på allt som rör miljöbalken och dess följdlagstiftning -allt från detaljer i en paragraf till grundläggande principer som inte fått genomslag. Projektet är även intresserat av beskrivningar där svårigheterna inte rör lagstiftningen i sig utan istället handlar om bristande kunskap, vägledning, resurser eller oklarheter i ansvar. (slut citat)

  Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.
  Gå direkt till formulär för att lämna synpunkter.