Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

Uppgradering av gamla Wallax-verk

Vi har några Vallaxverk i kommunen och de fungerar mycket dåligt eller rättare sagt inte alls. Finns det några goda exempel på åtgärder/ombyggnad, för...

Täthetsprovning av ledning

Ibland händer det att en avloppsledning av olika skäl måste förläggas ganska nära en vattentäkt. Försiktighetsåtgärd som rekommenderas då är att ledningen "täthetsprovas". Hur...

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Spåra direktutsläpp med färgning

Mattias Andersson i Växjö delar med sig av sina erfarenheter av spårning av avloppsvatten med färg: – Kanske intressant för någon annan kommun också som...

Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

I VA-forsk-rapporten 2005-16 beskrivs funktionen hos öppna filterbäddar (öppen infiltration och öppen markbädd), med särskild fokus på problemområden som igensättning och bristfällig rening. Driftresultat...

Senaste artiklarna