Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

Hur kräva service i tillstånd?

Vi har lite funderingar på hur vi skall skriva beslut gällande tillstånd till minireningsverk. För att minireningsverk skall fungera och att funktionen säkerställs måste...

Kan vi tvinga fastighetsägaren att ha ett serviceavtal?

Några fastighetsägare med minireningsverk att märket Uponor har valt att bryta serviceavtalet med leverantören eftersom de inte tycker att "de får något ut av...

Provtagning på urinsorterande toaletter

Vi funderar på att installera urinsorterande toaletter i ett aktivitetshus i vår kommun. Det ska finnas möjlighet att ta prov från respektive toalett ur...

Hur kolla olagligt WC på BDT-anläggning?

Det finns i vår kommun ett sommarstugeområde med ett antal gamla gemensamma BDT-anläggningar (infiltrationer och markbäddar). Vi har fått höra ryktesvägen att flera stugägare...

Uppgradering av gamla Wallax-verk

Vi har några Vallaxverk i kommunen och de fungerar mycket dåligt eller rättare sagt inte alls. Finns det några goda exempel på åtgärder/ombyggnad, för...

Täthetsprovning av ledning

Ibland händer det att en avloppsledning av olika skäl måste förläggas ganska nära en vattentäkt. Försiktighetsåtgärd som rekommenderas då är att ledningen "täthetsprovas". Hur...

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Spåra direktutsläpp med färgning

Mattias Andersson i Växjö delar med sig av sina erfarenheter av spårning av avloppsvatten med färg: – Kanske intressant för någon annan kommun också som...

Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

I VA-forsk-rapporten 2005-16 beskrivs funktionen hos öppna filterbäddar (öppen infiltration och öppen markbädd), med särskild fokus på problemområden som igensättning och bristfällig rening. Driftresultat...

Senaste artiklarna