Start Taggar VA-policy

Tagg: VA-policy

Samarbetet kring den nya VA-planen i Sala är värt att skryta om

Sala kommun har tagit fram ett nytt förslag till VA-plan och VA-policy. Förslagen har precis varit ute på extern remiss. VA-planen tydliggör och samlar...

VA-planeringsdokument för Alvesta kommun, revidering 2020

VA-planeringen omfattar hela kommunen och inbegriper den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Alvesta kommun har tagit...

Mjölby kommuns VA-planeringsdokument

Mjölby kommun tog under 2012 fram både en VA-översikt, VA-policy och VA-plan för hela kommunen. Under 2019 reviderades VA-planen men inte VA-översikten och VA-policyn. Arbete...

Arvika kommun, VA-policy från 2019 och arbetet med VA-plan fortgår

Arvika kommuns framtagande och implementering av VA-planeringsdokument kan delas in i fyra delar. Del 1 - en VA-översikt  som togs fram 2018. Del 2 - denna...

Ny VA-plan i Ronneby

Nu kan du ta del av en ny VA-plan för Ronneby kommun.  Den nya VA-planen som antogs i april 2019 innehåller dels en VA-översikt, en...

VA-policy Härnösands kommun

Härnösands kommuns VA-policy ska vägleda vid alla kommunala VA-frågor. Detta för att säkerställa att kommunala beslut och planer bidrar till att vattenförsörjningen tryggas och...

Ny va-plan för Sandvikens kommun

Den 10 juni 2019 antogs Sandvikens kommuns nya va-plan i kommunfullmäktige. Det 122 sidor långa dokumentet ersätter den tidigare va-planen från 2013. Den nya va-planen...

Del 4: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Här är den fjärde och sista delen i VA-guidens länksammanställning av olika kommuners va-planeringsdokument. Vi är framme vid kommunerna T till Ö. Med länksammanställningarna vill...

Del 3: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Här är den tredje delen i VA-guidens länksammanställning av olika kommuners va-planeringsdokument. Vi är framme vid kommunerna O till S. Med länksammanställningarna vill vi synliggöra...

Del 2: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Nu är det dags för den andra delen i VA-guidens länksammanställning av olika kommuners va-planeringsdokument. Turen har kommit till kommunerna J till N. En...

Senaste artiklarna