Start Taggar VA-policy

Tagg: VA-policy

Del 1: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Som den uppmärksamme läsaren redan har noterat har vi på VA-guiden påbörjat ett arbete under sommaren att uppdatera vårt stora dokumentbibliotek med va-planeringsdokument. En...

Avesta kommuns VA-plan, beslutad 2018

Avesta kommun har arbetet förvaltningsövergripande med kommunens VA-planering enligt Havs- och vattenmyndighetens (HAV) rekommendationer i ”Vägledning för kommunal VA-planering” HAV rapport 2014:1. Undantaget är...

Va-plan för Älvdalen antogs i mars 2019

Genom ett förvaltningsövergripande arbete i Älvdalens kommun tillsammans med NODAVA  (Norra Dalarna Vatten & Avfall) och i samverkan med grannkommuner och Länsstyrelsen har en...

Eksjös va-plan för 2019-2022

I slutet av november 2018 antogs Eksjös reviderade va-plan för åren 2019-2020 av kommunfullmäktige. Den ersätter tidigare va-policy (2011) och va-plan som antogs år...

Va-plan för Årjängs kommun, september 2018

Kommunens va-plan antogs i september 2018. Planen innehåller en plan för den allmänna anläggningen, en plan för va-utbyggnad, en handlingsplan i väntan på va-utbyggnad...

Mellerud har en ny va-plan sedan juni 2018

Arbetet har med att ta fram va-planen för Melleruds kommun utgått från Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal va-planering (rapport 2014:1). Va-översikt och va-policy...

Ljusdals kommun förslag till va-plan 2018

Ljusdals kommun har tagit fram ett förslag till va-plan för kommunen. Syftet med arbetet är att ange strategiska direktiv för en långsiktig och hållbar...

Katrineholms va-policy från 2014 och va-plan från 2017

Va-planen för Katrineholms kommun är ett strategidokument som ska komplettera översiktsplanen och ange det långsiktiga va-arbetet för kommunen. Arbetet med att upprätta va-planen har bedrivits...

Hörby kommuns va-plan, 2017

Hörby kommun har en va-plan som antogs i januari 2017. Som bilagor till VA-planen finns en åtgärdsplan med åtgärder för de kommande tre åren...

Hudiksvalls kommuns va-policy, 2018

Den 18 juni i år antogs kommunfullmäktige Hudiksvalls kommuns va-policy. Policyn ger kommunens ställningstagande i olika va-frågor och kommer vara styrande för kommunens fortsatta...

Senaste artiklarna