Start Taggar VA-policy

Tagg: VA-policy

Varbergs kommun VA-plan, reviderad 2021

VA-planen är det tredje dokumentet i kommunens övergripande VA-planering som antogs 2020 och revideras 2021. De tidigare dokumenten är VA-översikt (2012) och VA-policy (2015). VA-planen...

VA-plan för Boden samt reviderad VA-policy

Bodens strategiska VA-plan beslutades 2016 av kommunfullmäktige. Planen omfattar dricks- och spillvattenförsörjningen i och utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Man bestämde även att planen skulle...

VA-policy för Ulricehamns kommun

Den 29 april 2021 antog Ulricehamns kommun en VA-policy för kommunen. Policyn och arbetet med hela den strategiska VA-planen har finansierat med LOVA-bidrag.   Den...

Skövde kommuns VA-planeringsdokument

VA-planen som antogs 2015 hanterar VA-frågor både inom och utom det kommunala verksamhetsområdet, liksom strategiska vägval och prioriteringsgrunder. VA-planarbetet genomfördes av en förvaltningsövergripande projektgrupp...

Ny VA-plan och VA-policy för Sala kommun

I vår genomgång av de senaste årens antagna VA-planer och VA-planeringsdokument har turen kommit till Sala kommun. I slutet av 2020 och i början...

VA-policy för Nykvarns kommun

Den 17 juni i år antog kommunfullmäktige i Nykvarn i enlighet med kommunstyrelsens förslag en ny VA-policy för kommunen. VA-policyn fastställer strategiska ställningstaganden och...

Arvika kommun, VA-policy 2019 och VA-plan 2021

Arvika kommuns framtagande och implementering av VA-planeringsdokument kan delas in i fyra delar. Del 1 - en VA-översikt  som togs fram 2018. Del 2 - denna...

Mora kommuns VA-plan och VA-policy antagen under våren 2021

Den 3:e maj 2021 antogs en reviderad VA-plan och VA-policy för Mora kommun av ett enigt kommunfullmäktige. Plan för vatten och avlopp (VA-plan) är...

Laholms VA-plan är ute på remiss under sommaren och fram till sista september

VA-planen består av tre delar, en VA-översikt, en VA-policy samt en VA-handlingsplan. Förslaget med VA-policyn och VA-handlingsplanen kommer beslutas i kommunfullmäktige medan översikten inte...

Högsby kommuns VA-plan

VA-planen som antogs i juni 2020 har tagits fram av Högsby kommun tillsammans med konsulter från WRS och Ecoloop samt med Östra Smålands kommunalteknikförbund...

Senaste artiklarna