Start Taggar VA-policy

Tagg: VA-policy

Vänersborgs kommuns va-planeringsdokument – Blåplan

Under 2013 fick kommunens berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en blåplan för kommunen. Detta för att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning...

Växjö kommun, va-policy 2015

Syfte I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika VA-frågor. VA‐policyn ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA‐ utbyggnad och...

Rättviks kommun, va-planering 2016

VA-översikten VA-översikten belyser nuläget för Rättviks kommuns VA-försörjning och omfattar en beskrivning av VA-försörjningen inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet. VA-policyn VA-policyn anger övergripande ställningstaganden för VA-försörjningen...

Mora kommun, va-planering 2016

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem...

Falkenbergs kommun, va-policy och va-översikt

Om VA-policyn VA-policyn ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. VA-policyn ska vara vägledande för...

Värmdö kommuns va-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. Va-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering...

Haninge kommun, va-planering

VA-planen I VA-planen ingår även en utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp som sträcker sig fram till år 2034. Den är resultatet av den behovsbedömning...

Nässjö kommun, va-planering 2013

Sammanfattning av VA-planen Nässjö kommuns arbete med att ta fram en VA-plan har indelats i tre delar. Dels en VA-översikt som beskriver nuvarande situation och...

Karlstad kommun, va-planering 2015

Om VA-planeringen Målet är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, vilket är nödvändigt för en hållbar...

Vimmerby kommun, va-planering 2013

Om VA-översikten VA-översikten ska bli ett komplement till den nya översiktsplanen. VA-översikten omfattar hela kommunens VA-försörjning det vill säga dricksvatten, spillvatten, dag- och dränvatten, både...

Senaste artiklarna