Start Taggar VA-utbyggnadsplan

Tagg: VA-utbyggnadsplan

VA-plan för Ekerö kommun, 2020

Ekerö kommun har uppdaterat delar av sin VA-plan från 2013. Den ändrade VA-planen antogs i juni 2020 av kommunfullmäktige och en större revidering av...

Ny sida för kommuners VA-planer

Nu hittar du alla VA-planer samlade på ett ställe. Vi har en ny sida för VA-guidens stora samling med publicerade VA-planeringsdokument från Sveriges kommuner....

VA-plan och VA-policy har antagits i Storfors

En ny VA-plan och VA-policy för Storfors kommun i har antagits av kommunfullmäktige den 18 mars i år. Arbetet med att ta fram VA-planeringsdokumenten...

VA-plan i Hässleholms kommun

VA-guiden har följt Hässleholms kommun och deras arbete med att ta fram kommunens VA-planeringsdokument och sedan november förra året har man en antagen VA-plan. Sist...

Beslutad VA-plan i Borlänge i maj 2020

VA-planen för Borlänge antogs av kommunfullmäktige i maj 2020 och består av en översikt, en policy och en handlingsplan.  Arbetet med att ta fram VA-planen...

VA-utbyggnadsplan i Åre kommun, 2020

VA-utbyggnadsplanen som antogs av kommunfullmäktige i september 2020. Delplanen är den första i den kommunövergripande VA-planen som ska tas fram. En intern förvaltningsövergripande arbetsgrupp med...

Ny VA-utbyggnadsplan antagen i Kungsbacka

Den 8 september klubbades den nya VA-utbyggnadsplanen för Kungsbacka kommun igenom i fullmäktige. VA-utbyggnadsplanen ersätter det gamla VA-saneringsprogrammet från 2008. Antagandet av planen har tagit...

VA-planering med tvärvändning i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har just nu mycket på gång i sin agenda för VA-planeringsfrågor. Hur har t ex arbetet med de nya riktlinjerna för övertagande...

VA-planeringsdokument för Alvesta kommun, revidering 2020

VA-planeringen omfattar hela kommunen och inbegriper den allmänna anläggningen inom nuvarande verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet. Alvesta kommun har tagit...

Eskilstuna kommun plan för dricksvatten och avlopp 2017-2028

Eskilstuna kommun har en plan för dricksvatten och spillvatten från 2017. Under 2020 reviderades VA-utbyggnadsplanen som ingår dricks- och spillvattenplanen. Revideringen beslutades i kommunfullmäktige. Eskilstuna...

Senaste artiklarna