Start Taggar VA-utbyggnadsplan

Tagg: VA-utbyggnadsplan

Malung-Sälen va-plan 2018

Malung-Sälen har tagit fram en va-plan som beslutades under våren 2018. Planen innehåller en va-översikt,  en va-policy och en genomförandeplan. Arbetet med att ta fram...

Va-planering, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har tagit fram en va-plan som antogs i juni 2018. Planen utgår från rapporten Vägledning för kommunal VA-planering som getts ut av Havs- och...

Hörby kommuns va-plan, 2017

Hörby kommun har en va-plan som antogs i januari 2017. Som bilagor till VA-planen finns en åtgärdsplan med åtgärder för de kommande tre åren...

Huddinge kommuns va-utbyggnadsplan, 2017

Huddinge kommuns va-utbyggnadsprogram antogs samtidigt som kommunens miljöprogram i februari  2017. Man har tagit fram va-utbyggnadsprogrammet som en planering för att på sikt kunna...

VA-planen i Kils kommun antogs i slutet av november 2017

VA-planen i Kils kommun antogs i slutet av 2017 av kommunfullmäktige. VA-planeringsdokumenten består av en VA-översikt, en VA-policy samt en VA-plan. Själva VA-planen har flera...

Sjöbo kommun va-planering

Arbetet har med va-planering i Sjöbo kommun har mynnat ut i flera olika dokument. VA-planen består av en nulägesbeskrivning av vatten och avloppssituationen (ej...

Osby va-plan 2017

Osbu kommuns va-plan utgår ifrån en va-strategi som tar ett helhetsgrepp på hur va-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Man...

Va-plan för den allmänna anläggningen i Ånge kommun

I april 2017 antog Ånge kommun en va-plan för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Ånge kommun. I planen finns bl.a. en nulägesbeskrivning av...

Lerums kommun va-plan 2015

Lerums kommun har tagit fram en va-plan som fastställdes i slutet av 2015. I planen beskrivs nuläge, framtida mål och vilka problem som kan...

Karlshamns va-planeringsdokument

I Karlshamns kommun har man dels tagit fram en va-policy som antogs i maj 2013, en va-plan som beslutades i juni samma år och...

Senaste artiklarna