Start Taggar VA-utbyggnadsplan

Tagg: VA-utbyggnadsplan

Kristianstads kommun va-plan, 2016

Va-planen för Kristianstad antog i slutet av 2016. Det dokument som finns publicerat på webben är en kortversion av VA-planen med fokus på utvidgning...

VA-utbyggnadsplan antagen 2017 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Planen kallas för Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och omfattar kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som alla ingår i Samhällsbyggnad Bergslagen....

VA-utbyggnadsplan Malmö stad, 2016

VA-utbyggnadsplanen för Malmö stad som fastställdes 2016 är en viktig del i den kommunala VA-planeringen och utgör ett komplement till Översiktsplan för Malmö från...

Simrishamns va-plan 2016

Under 2016 antog kommunen en va-plan som beskriver nuläget och framtiden i kommunen gällande vatten och avlopp. Planen har arbetats fram tillsammans med en...

VA-utbyggnadsplan Strängnäs kommun

Strängnäs har en VA-utbyggnadsplan där utbyggnadstakten för kommunalt vatten och avlopp finns angiven med årtal för varje område. Planen beslutades 2016 i kommunfullmäktige och...

Sunne kommun VA-utbyggnad

I Sunne kommun har man en VA-utbyggnadsplan för åren 2015-2025 med förslag på verksamhetsområden för VA-utbyggnad beskrivet på en egen projektsida på kommunens webbplats....

VA-planering i Lunds kommun

23 april 2015 antogs en ny VA-utbyggnadsplan för Lunds kommun. VA-planeringsarbetet har genomförts av VA SYD tillsammans med miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun,...

Värmdö kommuns VA-planering

Värmdö kommun har vattenplaneringen som en tematisk del av kommunens översiktliga planering. VA-planen beslutades 2014 och är en heltäckande och långsiktig plan för hantering...

Marks kommuns vatten och avloppsförsörjningsplan från 2009

Marks kommuns vatten- och avloppsförsörjningsplanen ska peka ut riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den kommunala va-försörjningen. Arbetet med planen har skett i en...

Senaste artiklarna