Hur verkställer vi förbudet?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Hej!
    Jag undrar varför tar man inte upp steget om att förelägga med vite här innan man går vidare med frågan till Kronofogdemyndigheten?

    Hälsningar, Tanja

    • Ser att det står lite längre ner nu. ”Och möjligen kan ett vitesföreläggande ändå vara bättre i dessa fall, i vart fall inledningsvis.”