Lågbyggda slamavskiljare

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Apropå ”typgodkännande” så gavs detta svar innan EU-förordningen om byggprodukter trädde i kraft (1/7 2013). Idag är det krav på att slamavskiljare för WC+BDT ska vara CE-märkta.