Lutning på hela infiltrationsbädden

Angående lutning på infiltrationsbädd: Det händer att man vid slutbesiktning får veta att hela bädden är lagd i lutning och inte bara spridningsledningen. I Naturvårdsverkets anvisningar (gamla allmänna råden 87:6) står att "bottenytan skall vara helt plan och horisontell". Hur viktigt är detta? Vad händer/kan hända om schaktbotten, förstärkningslager, spridningslager och ledning lutar med t ex 5 promille?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.