Tvättning av makadam

Jag undrar om någon vet vilket gränsvärde som gäller för tvättad makadam? Har fått höra att om krossat material 16-32 har ett värde på mindre än 1% av 0,025 sikt så behöver det krossade materialet ej tvättas. Finns det skrivet i något dokument, och var i så fall?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA