Vägdagvatten – råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder. Publikation 2004:185, Vägverket.

    vsikten med detta dokument är att samla och redovisa kunskap och erfarenhet beträffande vägdagvatten samt ge råd och rekommendationer för hur dagvattens skall hanteras i vägsammanhang. Dokumentet är tänkt som ett stöd vid planering av vägdagvattenåtgärder samt vid upprättande av MKB.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.