Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 3, Rening av dagvatten – Exempel på åtgärder och kostnadsberäkningar, Stockholm Vatten 2001.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.