Dimensionering av allmänna avloppsledningar P90. Svenskt Vatten, 2004.

  Denna publikation från 2004 ersätter P28 Anvisningar för beräkning av allmänna avloppsledningar.
  Publikationen kan beställas från Svenskt Vattens vattenbokhandel.

  Några beräkningstips ur publikationen finns tillgängliga för nedladdning på Svenskt Vattens hemsida.

  Här finns en direktlänk till beräkningstipsen:
  ”Regnintensiteter beräknade med Z-värden”
  ”Magasinsberäkning: Rationella metoden med hänsyn till rinntid”
  ”Magasinsberäkning: Tid-areametoden”