Spaning från dagvattenseminariet på VAK 2013

  Gilbert Svensson från Urban Water hade uppdraget att vara ”key note listener” på dagvattenseminariet under Vatten Avlopp Kretslopp 21-22 mars i Västerås. Här kommer en sammanfattning av hans reflektioner från de två dagarna.

  Gilbert Svensson började med att berätta att dagvatten är en fråga för många. Det konstaterades på seminariet och det är de många tidigare som också har konstaterat.

  Det är lite oklart vilken nationell myndighet som har ansvar för föroreningar i dagvatten. Senaste budet är att det är Naturvårdsverket, men det finns fortfarande något litet frågetecken kring det. Följden blir att tillsynsmyndigheten saknar riktlinjer för hur de ska hantera föroreningar i dagvatten. Gilbert konstaterade att så har det varit ända sedan han började jobba med dagvatten på 70-talet.

  Några höjdpunkter ur programmet som Gilbert lyfte fram:

  • Växjö kommun inspirerade genom att berätta om sin nya dagvattentaxa som är utformad så att den ger incitament för att göra bra dagvattenåtgärder.
  • Många kommuner jobbar förtjänstfullt med att ta fram dagvattenpolicy och handlingsplaner.
  • Umeå kommun visade ett bra exempel på hur man kan informera kommuninnevånarna på ett positivt sätt. Det handlade om biltvätt på gatan och informationen presenterades i form av några filmer som finns på YouTube.

  Dagvattenseminariet avslutades med en diskussion om vad som ska ingå i verktygslådan för dagvattenarbetet. De tre verktyg som lyftes fram som viktigast var att ha en bra förvaltningsövergripande planering, att jobba med dagvattentaxa och att ha bra kommunikation.

  Som avslutning blickade Gilbert framåt och poängterade att dagvatten är en viktig resurs i stadsplaneringen. Vi ska vara kreativa och använda den, tyckte han. Dagvatten är ett naturligt rent vatten, som vi använder för att tvätta staden. Och då blir det lite smutsigt, men i grunden är det ett rent vatten, framhöll Gilbert.

  Referatet från Gilberts presentation är skrivet av Stina Adielsson

  Alla föredragshållarnas presentationer finns på konferensens hemsida, välj det program du är intresserad av i vänsterkolumnen så hittar du presentationerna.