Är det lönt att hänvisa till förbisedda planbestämmelser?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Vi har denna lydelse också i några områden men har tolkat den som att det inte ska behövas en gemensam avloppsledning i området. Och att det därför inte finns någon avsatt plats för detta på plankartan. Det står inget om wc i meningen och det är ju svårt att ha en anordning för bara BDT utan att det föranleder en ledning från huset. Skulle innebära att det bara får finnas utomhus-disk, -dusch och -tvättfat förutom torrtoalett. Det innebär mycket enkla bostäder…