Gröna dammar i Åkers styckebruk

    Strängnäs kommun, närmare bestämt Åkers styckebruk, drabbades 2010 av stora översvämningar. Rocksta ån svämmade då över på grund av att pumparna inte hann lyfta vattenmassorna upp till ån som ligger ca 1,5 meter högre än samhället. För att hindra liknande händelser i framtiden har gröna dagvattendammar anlagts.

    Men det har varit svårt att hålla gräset vid liv och nytt ska därför planteras denna sommar. En utredning ska också ske om det kan göras ytterligare åtgärder för att göra att dammarna kan anpassas bra in i befintlig miljö.

    Läs om Strängnäs kommuns grönplan

    Mer om vad som hände 2010 och hur dammarna byggdes 2013