Felkällor i fältprovtagning, LTU 2014

Övervakning och kontroll av dagvattenkvalitet är en förutsättning för en hållbar förvaltning av vattenresurser i stadsområden. Övervakningsprogram för dagvatten bygger vattenprovtagningar somi avsaknad av standardförfarandenanvänder olika provtagnings- och analysmetoder.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.