Växjö – vattenvårdscentrum

  Sedan länge har Växjö stuckit ut hakan gällande miljöarbete i Sverige. Alltifrån dricksvatten- och avloppsrening till badvatten, dagvatten och en fossilfri stad. Kommunen har ett samarbete med den forskning som utförs på Linnéuniversitet kring vattenvård. Nu vill kommunalråden att åtagandena för forskning och beprövade kunskaper ska kunna stråla samman och ökar därför insättningen med målet att bli ett nationellt centrum kring vattenvård.

  På sikt ska även internationella uppdrag vara en del av verksamheten. Sverige ligger på topp i världen när det gäller miljö och kan därför stå för många nya idéer. Kommunalrådet Bo frank (M) anger att Sverige behöver bli bättre på att lyfta fram de företag som arbetar med miljöteknik och vår potential är stor.

  Om detta bara är prat från en politiker kommer bli spännande att följa men det rimmar bra med kommunens logotyp och ledord ”Europas grönaste stad” samt kommunens miljömål till år 2030.

   

  Växjös miljömål om dagvatten:

  • Den hårdgjorda ytan på Västra marks verksamhetsområde ska minska med minst 600 m2 mellan år 2013 och 2020.
  • Dagvattenreningen med avseende på fosfor i Växjö ska förbättras så att den blir förenlig med god ekologisk status i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön senast år 2020.