Dagvatten på konferensen VAK 2015

    Nu har den årliga Vatten Avlopp Kretsloppsvak-podie konferensen avslutats i Borås och samtliga föreläsningars presentationer kommer inom kort att läggas upp på hemsidan. Redan nu finns presentationerna för dagvattenseminarierna upplagda. Vi kommer även dela ett antal referat från föreläsningar och diskussioner.

    Gå till konferensens hemsidan, VattenAvloppKretslopp.se