Tillsyn på gemensamhetsanläggningars ledningsnät

Fråga: Jag ser ett problem och det verkar vara att det inte är någon myndighetskontroll på den tekniska delen av byggnationen av ledningsnäten. På direkta frågor till vår byggavdelning, Länsstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket är svaren samstämmiga. Det finns inga krav på anmälan/tillstånd enligt PBL och byggkontoren behöver inte bry sig.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA