Bra vägledning från HaV i Söderhamn

HaVs vägledningsturné stannade till i Söderhamn den 12-13 maj. Då bjöd Havs- och Vattenmyndigheten via länsstyrelserna in samtliga kommuner i Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Totalt lockades ca 50 inspektörer på plats, plus VA-guidens utsända Astrid Grinell.

Träffen bestod av ett seminarium om den nya vägledningen för effektiv tillsyn från Havs- och Vattenmyndigheten. Efter första dagens lunch startade Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg från HaV med en övergripande presentation av bakgrund och material till vägledningen som är uppdelad i fyra områden.

De två sista passar bra för den som arbetar som inspektör. Kapitel ett och två hjälper till exempel politiker att bli insatta i området för tillsyn av små avlopp. Man kan tänka att vägledningen är som ett uppslagsverk full med goda tips.

Angående processen eller projektet för kommunens tillsyn av små avlopp ger HaV genom vägledningen råd om att

  • Planera med interna rutiner, kommunikationsplan, uppföljning
  • Gör en matris över områden med miljö- och hälsorisker, antal avlopp mm så att prioriteringen blir så bra som möjligt

En representant från Vattenmyndigheten, Emanuel Nandorf, presenterade hur man hittar regional data och förutsättningar i VISS. I just denna del av Norrland ser man mest problem med övergödande ämnen från fiskodlingar och massaindustrin. Beräknar från 2009 anger att ca 13 400 avlopp ger ett utsläpp på 4,3 ton fosfor årligen. Denna siffra räknas nu om till nästa cykel av vattendirektivet. Nandorf kommer även titta på åtgärdsprogrammet och särskilt på kommunens åtgärd om att bestämma områden för hög skyddsnivå. Man misstänker att det i vissa fall inte är ekonomiskt skäligt att kräva extra fosforavlastning i områden som inte uppnår god ekologisk status med anledning av att det anses orimligt dyrt i förhållande till nyttan.

Dagen fortsatte med juridik och praktik varvar med varandra i processen om tillsyn av små avlopp av Anne Dahlberg. Denna del av programmet var extra bra för nya inspektörer. Dahlberg förklarade arbetsgången från tillsyn till beslut med exempel från prejudikat som förtydligade spelrummet som myndigheten har.

Eftersom denna träff var uppdelad på två dagar kunde VA-guiden på grund av tidsbrist inte vara med dag 2 då framtagna typfall diskuterades för bedömning av anläggningar.

HaVs sida om vägledningen hittar du bland annat:

  • Är ditt avlopp grönt-gult-rött, reviderad
  • Specifika infoblad för specifika brister i avloppen
  • Bra att veta när du anlägger nytt avlopp, för fastighetsägarna
  • Så sköter du ditt avlopp, för fastighetsägarna

Powerpoints om

  • Varför tillsyn, för politiker
  • Information till fastighetsägare vid områdesmöten inför tillsyn

Här hittar du HaV:s dokumentation från vägledningsdagarna.