Våtkompost i Norrtälje för små avlopp, 2013

I Karby, någon mil utanför Norrtälje, finns en anläggning för våtkompostering som tar hand om latrin och organiskt avfall från Vätö, Bergshamra och Penningby. Komposten uppfördes med stöd av det lokala investeringsprogrammet (LIP).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.